HAIRDRESSING SALON

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Lia Hartoutsiou

Client: Kagkas Hair Stylist

Type: Commercial

Location: Nicosia - Cyprus

Area: 160 sqm

Design: 2019

Stage: Completed