2k HOUSE

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Ourania Apserou - Marios Kypridemos - Lia Hartoutsiou

Client: Private

Type: Residential

Location: Nicosia - Cyprus

Area: 240 Sqm

Design: 2016-2017

Stage: Completed