top of page

2k HOUSE

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Ourania Apserou - Marios Kypridemos - Lia Hartoutsiou

Client: Private

Type: Residential

Location: Nicosia- Cyprus

Area: 240 sqm

Stage: Completed

Design: 2016-2017

bottom of page