EkkyS_Office Block_Render_001.jpg

ACA OFFICES

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Alexandros Kkoufou

Client: Private

Type: Offices

Location: Nicosia - Cyprus

Area: 330sqm

Design: 2020

Stage: Planning Permit

EkkyS_Office Block_Render_015.jpg
EkkyS_Office Block_Renders_Β_001.jpg
EkkyS_Office Block_Renders_Β_004.jpg
EkkyS_Office Block_Renders_Β_002.jpg
EkkyS_Office Block_Render_003.jpg
EkkyS_Office Block_Render_014.jpg
EkkyS_Office Block_Render_013.jpg
EkkyS_WR_Revision_014.jpg
EkkyS_Office Block_Render_002.jpg