top of page
EkkyS_BOC_Render (8).jpg

TECH CAMPUS

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team : Petros Stavrakis, Lia Hartoutsiou, Alexandros Kkoufou

Client: Private

Type: Competition

Location: Nicosia

Area: 30800 sqm

Stage: Design Stage

Design: 2019

EkkyS_BOC_Render (1).jpg
EkkyS_BOC_Render (6).jpg
EKKYS _BOC_Camp_Renders_17.jpg
INDESIGN AXO.jpg
EkkyS_BOC_Render (8).jpg
EkkyS_BOC_Render (10).jpg
EkkyS_BOC_Render (9).jpg
DIAGRAMS.gif
EkkyS_BOC_Render (3).jpg
EKKYS _BOC_Camp_Renders_11.jpg
EkkyS_BOC_Render (4).jpg
EkkyS_BOC_Render (5).jpg
EkkyS_BOC_Render (2).jpg
EkkyS_BOC_Render (7).jpg
bottom of page