top of page

TECH CAMPUS

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team : Petros Stavrakis, Lia Hartoutsiou, Alexandros Kkoufou

Client: Private

Type: Competition

Location: Nicosia

Area: 30800 sqm

Stage: Design Stage

Design: 2019

bottom of page