top of page

brook HOUSE

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Irene Evgeniou, Lia Hartoutsiou, Antonis Kypridemos, Marios Kypridemos

Client: Private

Type: Residential

Location: Nicosia, Cyprus

Area: 200 sqm

Stage: Design

Design: 2016-2017

Contemporary architecture house design 

Modern house in nicosia, cyprus with contemporary materials and alluring interior and exterior landscape views.

bottom of page