ca HOUSE

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Co-Author: Manuela Ianni, David Abondano

Design Team: Alexandros Kkoufou, Petros Stavrakis

Client: Private

Type: Residential

Location: Nicosia - Cyprus

Area: 370 Sqm

Design: 2017-2018

Stage: Building Permit