CJF HOUSE

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Ourania Apserou - Markos Sazeides

Client: Private

Type: Residential

Location: Nicosia - Cyprus

Area: 280 Sqm

Design: 2016-2017

Stage: Completed

Gallinis 1st Floor Render_001.jpg
Gallinis 1st Floor Render_015_B.jpg
Gallinis 1st Floor Render_014_B.jpg
Gallinis 1st Floor Render_002.jpg
Gallinis 1st Floor Render_011.jpg
Gallinis 1st Floor Render_012_B.jpg
Gallinis 1st Floor Render_004.jpg
Gallinis 1st Floor Render_008.jpg
Gallinis 1st Floor Render_007.jpg
Gallinis 1st Floor Render_003.jpg
Gallinis 1st Floor Render_013_B.jpg