HIGH SCHOOL MAKARIOS III

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Co-Authors: Nasos Philippou

Type: Competition

Location: Nicosia - Cyprus

Renders: Sergio Godoy

Design: 2010