HAIRDRESSING SALON

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Lia Hartoutsiou

Client: Kagkas Hair Stylist

Type: Commercial

Location: Nicosia - Cyprus

Area: 160 sqm

Design: 2019

Stage: Completed

IMG_7327.jpg
IMG_7575.jpg
IMG_7681.jpg
IMG_7717.jpg
IMG_7436.jpg
IMG_7361.jpg
IMG_7370.jpg
IMG_7406.jpg
IMG_7365.jpg