la7 HOUSE

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Marina Georgiou - Ourania Apserou

Client: Private

Type: Residential

Location: Nicosia - Cyprus

Area: 290 Sqm

Design: 2016-2017

Stage: Construction