mark HOUSE

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Client: Private

Type: Residential

Design Team: Markos Sazeides

Location: Nicosia - Cyprus

Area: 400 Sqm

Design: 2017

Stage: Construction