top of page

NOTES & SPIRITS

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Rafael Ioannou, Lefteris Kaimakliotis, Eleutherios Nikolaou

Client: Private

Type: Hospitality

Location: Nicosia, Cyprus

Area: 173 sqm

Stage: Design Stage

Design: 2024

bottom of page