platy HOUSE

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Marina Georgiou - Marios Kypridemos

Client: Private

Type: Residential

Location: Nicosia - Cyprus

Area: 520 Sqm

Design: 2015-2016

Stage: Complete