lennox

Architect: Elina Kritikou - Kenzo Yamashita

Design Team: Marina Georgiou, Alexandros Kkoufou

Client: PlanetVision Properties

Type: Residential

Location: Limassol - Cyprus

Area: 1600 Sqm

Design: 2017-2018

Stage: Planning Permit